Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thìn làm việc tại huyện Quảng Xương
  Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/6/2015, các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quảng Xương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

  Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế Thanh Hóa
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, sáng ngày 26 tháng 6 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; việc phân giao các khoản chưa phân bổ chi tiết trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015; tình hình nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền đấu giá khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Thanh Hóa
  Chuẩn bị kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVI, ngày 25/6/2015 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Thanh Hóa.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại các Trường Trung học phổ thông Thạch Thành
  Thực hiện chương trình công tác 6 đầu năm 2015, ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Trường THPT Thạch Thành II và Trường THPT Thạch Thành III. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa.
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVI, Chiều ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa về tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phùng Bá Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại huyện Tĩnh Gia
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2015, ngày 23/6, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã khảo công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì công tác khảo sát.

  Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc tham mưu, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Sở Tài chính về việc tham mưu, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì làm việc.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Trường Trung học phổ thông Đông Sơn I và Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
  Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Trường THPT Đông Sơn I và THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính
  Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2015, ngày 19/6/2015, Ban Văn hóa – Xã hội HDND tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
  Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19 tháng 6 năm 2015, các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Đài PT-TH tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.
  1234567...Trang cuối

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".