Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 03/04/2014 12:00:00 SA 76/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhật kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
2 12/12/2013 12:00:00 SA ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVI (Tài liệu nội bộ dùng cho đại biểu HĐND tỉnh) Văn bản khác
3 12/12/2013 12:00:00 SA 54/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
4 12/12/2013 12:00:00 SA 55/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
5 12/12/2013 12:00:00 SA 56/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
6 12/12/2013 12:00:00 SA 57/2013/NQ-HĐND Nghị quyết vệ việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
7 12/12/2013 12:00:00 SA 58/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
8 12/12/2013 12:00:00 SA 59/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
9 12/12/2013 12:00:00 SA 60/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 Nghị quyết
10 12/12/2013 12:00:00 SA 61/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012 Nghị quyết
11 12/12/2013 12:00:00 SA 62/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Nghị quyết
12 12/12/2013 12:00:00 SA 63/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá tài sản trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
13 12/12/2013 12:00:00 SA 64/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc lập Quỹ Quốc phòng - an ninh Nghị quyết
14 12/12/2013 12:00:00 SA 65/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 Nghị quyết
15 12/12/2013 12:00:00 SA 66/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
16 12/12/2013 12:00:00 SA 69/2013/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
17 12/12/2013 12:00:00 SA 70/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hải Yến do chuyển giao toàn bộ diện tích, dân số thôn Bắc Yến về xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia Nghị quyết
18 12/12/2013 12:00:00 SA 71/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập 16 thôn để thành lập 06 thôn thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định Nghị quyết
19 12/12/2013 12:00:00 SA 72/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Tiểu khu 12 thuộc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Nghị quyết
20 12/12/2013 12:00:00 SA 73/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
21 12/12/2013 12:00:00 SA 74/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Nghị quyết
22 12/12/2013 12:00:00 SA 75/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Nghị quyết
23 12/12/2013 12:00:00 SA 68/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
24 12/12/2013 12:00:00 SA 67/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
25 10/07/2013 12:00:00 SA ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khoá XVI (Tài liệu nội bộ dùng cho đại biểu HĐND tỉnh) Văn bản khác
26 10/07/2013 12:00:00 SA 52/2013/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
27 10/07/2013 12:00:00 SA 53/2013/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học đối với các trường đại học nước ngoài Nghị quyết
28 09/07/2013 12:00:00 SA 51/2013/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Nghị quyết
29 01/07/2013 12:00:00 SA 188/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVI Văn bản khác
30 14/06/2013 12:00:00 SA 159 /CV- HĐND Về hướng dẫn tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu Công văn
31 10/06/2013 12:00:00 SA 45 /KH-ĐĐBQH KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5 CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA Kế hoạch
32 23/05/2013 12:00:00 SA 88/TB-VPHĐND THÔNG BÁO Kết luận hội nghị Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Thông báo
33 15/04/2013 12:00:00 SA 26/KH-ĐĐBQH Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (Đợt 1) của Đoàn ĐBQH tỉnh Kế hoạch
34 12/04/2013 12:00:00 SA 67 /NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc tổ chức hoạt động giám sát và chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết
35 07/02/2013 12:00:00 SA 17/KH - HĐND KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Kế hoạch
36 14/01/2013 12:00:00 SA 08/KH - HĐND KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Kế hoạch
37 05/12/2012 12:00:00 SA 37/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2013 Nghị quyết
38 05/12/2012 12:00:00 SA 38/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2011 Nghị quyết
39 05/12/2012 12:00:00 SA 39/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi Ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Nghị quyết
12345
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Thị Ích - Chánh Văn phòng
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".