Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 05/05/2016 1 BẦU CỬ Văn bản khác
2 01/01/2016 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVI Văn bản khác
3 11/12/2015 150/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoàn 2016-2020 Nghị quyết
4 11/12/2015 148/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2016 Nghị quyết
5 11/12/2015 153/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
6 11/12/2015 156/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại III Nghị quyết
7 11/12/2015 155/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc công nhận xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
8 11/12/2015 157/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
9 11/12/2015 160/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Nghị quyết
10 11/12/2015 149/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 và Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 về việc sửa đổi Nghị quyết số 167/NQ/ Nghị quyết
11 11/12/2015 159/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 Nghị quyết
12 11/12/2015 145/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
13 11/12/2015 146/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Nghị quyết
14 11/12/2015 151/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
15 11/12/2015 152/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016 -2020 Nghị quyết
16 11/12/2015 154/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
17 11/12/2015 147/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 Nghị quyết
18 11/12/2015 158/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc htoong qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2016 Nghị quyết
19 17/07/2015 120/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh cấp phép Nghị quyết
20 17/07/2015 130/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Nghị quyết
21 17/07/2015 131/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
22 17/07/2015 121/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố Nghị quyết
23 17/07/2015 122/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 Nghị quyết
24 17/07/2015 123/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
25 17/07/2015 127/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
26 17/07/2015 119/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
27 17/07/2015 118/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
28 17/07/2015 132/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
29 17/07/2015 126/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh hoá, giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
30 17/07/2015 129/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách khen thưởng và hỗ trợ công trình phúc lợi trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 Nghị quyết
31 17/07/2015 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Đề an thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hoá Nghị quyết
32 17/07/2015 125/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh và chấp thuận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ Nghị quyết
33 16/01/2015 22/QĐ-HĐND Quyết định về phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND tỉnh Quyết định
34 31/12/2014 103/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
35 31/12/2014 104/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
36 31/12/2014 106/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
37 31/12/2014 108/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
38 31/12/2014 110/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
39 31/12/2014 111/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
1234567
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".