Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 08/12/2016 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
2 08/12/2016 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
3 08/12/2016 19/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Nghị quyết
4 08/12/2016 20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết
5 08/12/2016 21/2016/HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
6 08/12/2016 22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 Nghị quyết
7 08/12/2016 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
8 08/12/2016 24/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
9 08/12/2016 25/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
10 08/12/2016 26/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Nghị quyết
11 08/12/2016 27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết
12 08/12/2016 28/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021 Nghị quyết
13 08/12/2016 29/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
14 08/12/2016 30/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Nghị quyết
15 08/12/2016 31/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Nghị quyết
16 08/12/2016 32/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
17 08/12/2016 33/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua QUy hoạch thăm dò, khai thác khoán sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
18 08/12/2016 34/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt trên 16 tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn Nghị quyết
19 08/12/2016 35/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
20 08/12/2016 36/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và khen thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Nghị quyết
21 08/12/2016 37/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Nghị quyết
22 08/12/2016 38/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III Nghị quyết
23 08/12/2016 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị thành lập các Phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
24 08/12/2016 40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập mới phố Tây Sơn 4 thuộc phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa Nghị quyết
25 08/12/2016 41/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2016-2017 Nghị quyết
26 08/12/2016 42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghị quyết
27 08/12/2016 43/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
28 08/12/2016 44/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Hà Nội Nghị quyết
29 08/12/2016 45/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021 Nghị quyết
30 08/12/2016 46/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
31 31/10/2016 Tài liệu tiếp xúc cử tri Kế hoạch
32 02/07/2016 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
33 02/07/2016 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
34 02/07/2016 13/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa" Nghị quyết
35 30/06/2016 01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
36 30/06/2016 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
37 30/06/2016 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
38 30/06/2016 04/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng, cơ cấu các Ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
39 30/06/2016 05/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
123456789
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".