Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 31/10/2016 Tài liệu tiếp xúc cử tri Kế hoạch
2 02/07/2016 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
3 02/07/2016 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
4 30/06/2016 01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
5 30/06/2016 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
6 30/06/2016 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
7 30/06/2016 04/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng, cơ cấu các Ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
8 30/06/2016 05/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
9 30/06/2016 07/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
10 30/06/2016 08/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
11 30/06/2016 06/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
12 30/06/2016 09/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
13 30/06/2016 10/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
14 30/06/2016 11/NQ-HĐND nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
15 30/06/2016 12/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết
16 05/05/2016 1 BẦU CỬ Văn bản khác
17 01/01/2016 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVI Văn bản khác
18 11/12/2015 150/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoàn 2016-2020 Nghị quyết
19 11/12/2015 148/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2016 Nghị quyết
20 11/12/2015 153/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
21 11/12/2015 156/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại III Nghị quyết
22 11/12/2015 155/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc công nhận xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
23 11/12/2015 157/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
24 11/12/2015 160/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Nghị quyết
25 11/12/2015 149/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 và Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 về việc sửa đổi Nghị quyết số 167/NQ/ Nghị quyết
26 11/12/2015 159/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 Nghị quyết
27 11/12/2015 145/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
28 11/12/2015 146/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Nghị quyết
29 11/12/2015 151/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
30 11/12/2015 152/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016 -2020 Nghị quyết
31 11/12/2015 154/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
32 11/12/2015 147/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 Nghị quyết
33 11/12/2015 158/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc htoong qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2016 Nghị quyết
34 17/07/2015 120/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh cấp phép Nghị quyết
35 17/07/2015 130/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Nghị quyết
36 17/07/2015 131/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
37 17/07/2015 121/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố Nghị quyết
38 17/07/2015 122/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 Nghị quyết
39 17/07/2015 123/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
12345678
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".