Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 16/01/2015 22/QĐ-HĐND Quyết định về phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND tỉnh Quyết định
2 31/12/2014 103/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
3 31/12/2014 104/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
4 31/12/2014 106/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
5 31/12/2014 108/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
6 31/12/2014 110/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
7 31/12/2014 111/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
8 31/12/2014 112/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 Nghị quyết
9 31/12/2014 114/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận trung tâm xã Hà Long, huyện hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
10 31/12/2014 115/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận trung tâm xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
11 31/12/2014 116/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2015 Nghị quyết
12 31/12/2014 117/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Nghị quyết
13 31/12/2014 102/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Nghị quyết
14 31/12/2014 101/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 Nghị quyết
15 30/12/2014 105/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
16 30/12/2014 107/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết qủa bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
17 30/12/2014 109/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 -2016 Nghị quyết
18 16/12/2014 94/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngách sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Nghị quyết
19 16/12/2014 95/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Nghị quyết
20 16/12/2014 97/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh hoá Nghị quyết
21 16/12/2014 98/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo Nghị quyết
22 16/12/2014 99/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập 08 thôn để thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định Nghị quyết
23 16/12/2014 100/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá Nghị quyết
24 16/12/2014 96/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
25 04/07/2014 77/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
26 04/07/2014 78/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
27 04/07/2014 79/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
28 04/07/2014 80/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
29 04/07/2014 81/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
30 04/07/2014 82/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
31 04/07/2014 83/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
32 04/07/2014 84/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
33 04/07/2014 85/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
34 04/07/2014 86/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 Nghị quyết
35 04/07/2014 87/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao Nghị quyết
36 04/07/2014 88/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
37 04/07/2014 89/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
38 04/07/2014 90/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống Nghị quyết
39 04/07/2014 91/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn Nghị quyết
1234567
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".