Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 17/07/2015 120/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh cấp phép Nghị quyết
2 17/07/2015 130/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Nghị quyết
3 17/07/2015 131/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
4 17/07/2015 121/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố Nghị quyết
5 17/07/2015 122/2015/NQ-HĐN Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 Nghị quyết
6 17/07/2015 123/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
7 17/07/2015 127/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
8 17/07/2015 119/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
9 17/07/2015 118/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
10 17/07/2015 132/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
11 17/07/2015 126/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh hoá, giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
12 17/07/2015 129/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách khen thưởng và hỗ trợ công trình phúc lợi trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 Nghị quyết
13 17/07/2015 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Đề an thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hoá Nghị quyết
14 17/07/2015 125/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh và chấp thuận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ Nghị quyết
15 16/01/2015 22/QĐ-HĐND Quyết định về phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND tỉnh Quyết định
16 31/12/2014 103/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
17 31/12/2014 104/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
18 31/12/2014 106/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
19 31/12/2014 108/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
20 31/12/2014 110/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
21 31/12/2014 111/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
22 31/12/2014 112/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 Nghị quyết
23 31/12/2014 114/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận trung tâm xã Hà Long, huyện hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
24 31/12/2014 115/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận trung tâm xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
25 31/12/2014 116/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2015 Nghị quyết
26 31/12/2014 117/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Nghị quyết
27 31/12/2014 102/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Nghị quyết
28 31/12/2014 101/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 Nghị quyết
29 30/12/2014 105/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
30 30/12/2014 107/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết qủa bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
31 30/12/2014 109/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 -2016 Nghị quyết
32 16/12/2014 94/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngách sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Nghị quyết
33 16/12/2014 95/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Nghị quyết
34 16/12/2014 97/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh hoá Nghị quyết
35 16/12/2014 98/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo Nghị quyết
36 16/12/2014 99/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập 08 thôn để thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định Nghị quyết
37 16/12/2014 100/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá Nghị quyết
38 16/12/2014 96/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Nghị quyết
39 04/07/2014 77/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
1234567
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".