Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 04/07/2014 77/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
2 04/07/2014 78/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
3 04/07/2014 79/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
4 04/07/2014 80/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
5 04/07/2014 81/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
6 04/07/2014 82/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
7 04/07/2014 83/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
8 04/07/2014 84/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
9 04/07/2014 85/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
10 04/07/2014 86/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 Nghị quyết
11 04/07/2014 87/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao Nghị quyết
12 04/07/2014 88/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
13 04/07/2014 89/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Nghị quyết
14 04/07/2014 90/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống Nghị quyết
15 04/07/2014 91/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn Nghị quyết
16 04/07/2014 92/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn Nghị quyết
17 22/04/2014 44/BC-ĐĐBQH BÁO CÁO Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII Văn bản khác
18 03/04/2014 76/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhật kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
19 12/12/2013 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVI (Tài liệu nội bộ dùng cho đại biểu HĐND tỉnh) Văn bản khác
20 12/12/2013 54/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
21 12/12/2013 55/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
22 12/12/2013 56/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
23 12/12/2013 57/2013/NQ-HĐND Nghị quyết vệ việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
24 12/12/2013 58/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
25 12/12/2013 59/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
26 12/12/2013 60/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 Nghị quyết
27 12/12/2013 61/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012 Nghị quyết
28 12/12/2013 62/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Nghị quyết
29 12/12/2013 63/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá tài sản trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
30 12/12/2013 64/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc lập Quỹ Quốc phòng - an ninh Nghị quyết
31 12/12/2013 65/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 Nghị quyết
32 12/12/2013 66/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
33 12/12/2013 69/2013/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Nghị quyết
34 12/12/2013 70/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hải Yến do chuyển giao toàn bộ diện tích, dân số thôn Bắc Yến về xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia Nghị quyết
35 12/12/2013 71/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập 16 thôn để thành lập 06 thôn thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định Nghị quyết
36 12/12/2013 72/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Tiểu khu 12 thuộc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Nghị quyết
37 12/12/2013 73/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
38 12/12/2013 74/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Nghị quyết
39 12/12/2013 75/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Nghị quyết
123456
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3.852.255; Fax: (037) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".